Vulvaši

Vulva i Artikulisanje pornografskog senzibiliteta kao svojevrsnog pripoveda kog modela i koncepta jeste jedna od stvari po kojoj se pri e iz knjige Vulvasi i danas lako prepoznaju i tako drasti no razlikuju o

 • Title: Vulvaši
 • Author: Zoran Ćirić
 • ISBN: 9788660530983
 • Page: 269
 • Format: Hardcover
 • Artikulisanje pornografskog senzibiliteta kao svojevrsnog pripoveda kog modela i koncepta jeste jedna od stvari po kojoj se pri e iz knjige Vulvasi i danas lako prepoznaju i tako drasti no razlikuju od ostalih dela iz devedesetih, ali i iz prve dekade ovog veka Misionarska estina i gotovo opipljiva strast, s kojom je Zoran iri , knji evni posve enik i borac, uvodio u srArtikulisanje pornografskog senzibiliteta kao svojevrsnog pripoveda kog modela i koncepta jeste jedna od stvari po kojoj se pri e iz knjige Vulvasi i danas lako prepoznaju i tako drasti no razlikuju od ostalih dela iz devedesetih, ali i iz prve dekade ovog veka Misionarska estina i gotovo opipljiva strast, s kojom je Zoran iri , knji evni posve enik i borac, uvodio u srpsku literaturu sadr aje koji su tradicionalno subverzivni jo je devedesetih godina pro log veka najavljivala dana nji, najnoviji, erotski trend u svetskoj literaturi U svom doslovnom vi enju neprikrivenog o aja sveta devedesetih, na pozornici Ni vila i njegove subkulture, iri ev prozni prostor se otkriva u obilju naturalisti kih elemenata, u stalnoj redukciji na pri u samu, uz odbacivanje artificijelnosti, kao i u erotskim fascinacijama razli itih vrsta vi enih kroz ironi nu prizmu pripovedanja Prljavi realizam knjige Vulva i, dosegao je onu pravu meru u kojoj se podjednako precizno odvaguju stvarnost, literatura i najelementarniji itala ki interes Njegov Ni vil je, pri tom, pokazao da postaje jedna od nezaobilaznih kota na e savremene proze Nenad aponja, Politika

  • Free Download [Thriller Book] ✓ Vulvaši - by Zoran Ćirić Í
   269 Zoran Ćirić
  • thumbnail Title: Free Download [Thriller Book] ✓ Vulvaši - by Zoran Ćirić Í
   Posted by:Zoran Ćirić
   Published :2019-02-03T21:00:53+00:00

  One thought on “Vulvaši”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *