Çokbilmiş Özne

okbilmi zne ok Bilmi zne B lent Somay n y llar aras nda kaleme ald dokuz yaz dan olu uyor Bu yaz lar n ana temas var Ayd nlanma anlay ile kendisini bunun kar s nda konumland ran postmodernist anlay n o

 • Title: Çokbilmiş Özne
 • Author: Bülent Somay
 • ISBN: 9789753426763
 • Page: 316
 • Format: Paperback
 • ok Bilmi zne, B lent Somay n 1999 2008 y llar aras nda kaleme ald dokuz yaz dan olu uyor Bu yaz lar n ana temas var Ayd nlanma anlay ile kendisini bunun kar s nda konumland ran postmodernist anlay n olu turdu u kapal ikili yap n n radikal ele tirisi Sol un kendisini yeniden tarif etmesi gereklili i ve son olarak da Sol un dikkatini tekrar i i s n f n ok Bilmi zne, B lent Somay n 1999 2008 y llar aras nda kaleme ald dokuz yaz dan olu uyor Bu yaz lar n ana temas var Ayd nlanma anlay ile kendisini bunun kar s nda konumland ran postmodernist anlay n olu turdu u kapal ikili yap n n radikal ele tirisi Sol un kendisini yeniden tarif etmesi gereklili i ve son olarak da Sol un dikkatini tekrar i i s n f na evirmesinin nemi.

  • [PDF] Download ☆ Çokbilmiş Özne | by î Bülent Somay
   316 Bülent Somay
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Çokbilmiş Özne | by î Bülent Somay
   Posted by:Bülent Somay
   Published :2019-01-22T07:02:26+00:00

  One thought on “Çokbilmiş Özne”

  1. Türkiye'yi politik yapısını ele alarak bir psikoanalizci gözüyle ele alıyor diyebilirim. Lacan, Freud ve Marx'tan çokça yaralanan analiz ve tespitlerini önerilerle tamamlıyor. Ülke ve dünya olarak içinde bulunduğumuz duruma nasıl geldiğimizi anlamak açısında fazlasıyla yararlandım. Çok ciddi konuları ele almasına rağmen verdiği örnekler, kullandığı dil ile soyut bir eksende kalmadan filmler, kitaplar, olaylar ile "halka inmiş":) Okuyunca bu deyime niye güldüğü [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *