Vilâyetname (Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli)

Vil yetname Menak b Hac Bekta Veli Vilayetnamenin en eski kopyas Hac Bekta Tekkesinden gelen kopyad r Ankara K t phanesinde bulunan bu kopya y l Rebi levvelinde yaz ld al mam zda Abd lbaki G lp narl taraf ndan

 • Title: Vilâyetname (Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli)
 • Author: Hacı Bektâş-ı Velî Esat Korkmaz
 • ISBN: 9789756791035
 • Page: 341
 • Format: Paperback
 • Vilayetnamenin en eski kopyas , Hac Bekta Tekkesinden gelen kopyad r Ankara K t phanesinde bulunan bu kopya, 1034 y l Rebi levvelinde 13.11 12.12.1924 yaz ld al mam zda, Abd lbaki G lp narl taraf ndan t pk bas m ve evirisi verilen bu kopya, temel al nd.Birka t mce ve aynr nt daki kimi eklentiler d nda, Vilayetnamenin t m kopyalar hemen hemen birbirininVilayetname nin en eski kopyas , Hac Bekta Tekkesi nden gelen kopyad r Ankara K t phanesi nde bulunan bu kopya, 1034 y l Rebi levvelinde 13.11 12.12.1924 yaz ld al mam zda, Abd lbaki G lp nar l taraf ndan t pk bas m ve evirisi verilen bu kopya, temel al nd.Birka t mce ve aynr nt daki kimi eklentiler d nda, Vilayetname nin t m kopyalar hemen hemen birbirinin ayn d r Bu nedenle kopya farklar de erlendirilmedi Gen ku aklar n anlayabilmesi i in terim i levi g ren s zc kler d nda kalan Arap a, Fars a ve Osmanl ca s zc klerin yerine T rk e kar l klar verildi Yap t, yeni bir kurguyla okuyucuya sunulurken bir anlam kaymas na yol a mayacak, z n ve anlat m bozmayacak bi imde anla l r ve ak c bir dil kullanmaya zen g sterildi.

  • Best Read [Hacı Bektâş-ı Velî Esat Korkmaz] ¼ Vilâyetname (Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli) || [Chick Lit Book] PDF ✓
   341 Hacı Bektâş-ı Velî Esat Korkmaz
  • thumbnail Title: Best Read [Hacı Bektâş-ı Velî Esat Korkmaz] ¼ Vilâyetname (Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli) || [Chick Lit Book] PDF ✓
   Posted by:Hacı Bektâş-ı Velî Esat Korkmaz
   Published :2018-012-06T23:12:49+00:00

  One thought on “Vilâyetname (Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *