Pufcio

Pufcio Pufcio jest potworem lecz i ja Kronikarz przyg d ma ego Pufcia jestem potworem Nie miej si Czytelniku albowiem ty tak e jeste potworem A ju z ca pewno ci jest nim twoja latoro l je li takow pos

 • Title: Pufcio
 • Author: Tomasz Bochiński
 • ISBN: 9788393301
 • Page: 302
 • Format: Hardcover
 • Pufcio jest potworem, lecz i ja, Kronikarz przyg d ma ego Pufcia, jestem potworem Nie miej si , Czytelniku, albowiem ty tak e jeste potworem A ju z ca pewno ci jest nim twoja latoro l, je li takow posiadasz W ka dym z nas czai si Pufcio, tyle e w dzieciach starszych, tych, kt re ju dawno porzuci y misie i klocki, ukrywa si nader zr cznie, by tylko od czasu doPufcio jest potworem, lecz i ja, Kronikarz przyg d ma ego Pufcia, jestem potworem Nie miej si , Czytelniku, albowiem ty tak e jeste potworem A ju z ca pewno ci jest nim twoja latoro l, je li takow posiadasz W ka dym z nas czai si Pufcio, tyle e w dzieciach starszych, tych, kt re ju dawno porzuci y misie i klocki, ukrywa si nader zr cznie, by tylko od czasu do czasu ujawni swe potworne istnienie.Odwiedziny w kolorowym, bajkowym wiecie Krainy Potwor w to powr t do beztroskiego dzieci stwa, gdy potworny Pufcio m g bez enady czyni rzeczy okropne plu kaszk na pod og , wdrapywa si na drzewa czy nazywa wszystko po imieniu bez ogl dania si na polityczn poprawno.Podr nicy zmierzaj cy do Krainy Potwor w niezale nie od tego, czy jeste cie w wieku przedszkolnym czy przedemerytalnym pod acie w a ciw drog Oczywi cie je li waszym celem jest u miech niekiedy szelmowski i dobra zabawa.O czym zapewnia Kronikarz Podpis nieczytelny

  • [PDF] Download Ê Pufcio | by ☆ Tomasz Bochiński
   302 Tomasz Bochiński
  • thumbnail Title: [PDF] Download Ê Pufcio | by ☆ Tomasz Bochiński
   Posted by:Tomasz Bochiński
   Published :2019-02-18T10:11:10+00:00

  One thought on “Pufcio”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *