Vok on! - Manifest razdraganog pesimizma

Vok on Manifest razdraganog pesimizma U tematsku osnovu romana Vok on polo ena je mozai no razvijena moderna pri a o savremenom susretu i kulturolo ko istorijskom odnosu ovog dela Balkana i Evrope Odnosno o iskustvu junaka naratora koji

 • Title: Vok on! - Manifest razdraganog pesimizma
 • Author: Uglješa Šajtinac
 • ISBN: 9788633126557
 • Page: 482
 • Format: Paperback
 • U tematsku osnovu romana Vok on polo ena je mozai no razvijena moderna pri a o savremenom susretu i kulturolo ko istorijskom odnosu ovog dela Balkana i Evrope Odnosno, o iskustvu junaka naratora koji se iz Evrope, odnosno Velike Britanije, vozom vra a u vojvo ansku ravnicu i banatski zavi aj.Okolnost da putuje, odnosno prelazi iz jednog prostora u drugi, junaku ovog fragU tematsku osnovu romana Vok on polo ena je mozai no razvijena moderna pri a o savremenom susretu i kulturolo ko istorijskom odnosu ovog dela Balkana i Evrope Odnosno, o iskustvu junaka naratora koji se iz Evrope, odnosno Velike Britanije, vozom vra a u vojvo ansku ravnicu i banatski zavi aj.Okolnost da putuje, odnosno prelazi iz jednog prostora u drugi, junaku ovog fragmentarnog romana bez striktno odre enog narativnog sedi ta, omogu ila je da esto menja perspektivu iz koje saop tava vi eno i do ivljeno kao i da se, asocijativno i ma tovito, sasvim slobodno kre e du vremenske ose pripovedanja Tako se i njegovo narativno oblikovanje konstitui e kao ambiciozno slo eno pripovedanje o impresijama i uvidima jednog mla eg predstavnika jo jedne izgubljene generacije koji kroz alkoholnu izmaglicu, humorno i gorko ironi no, no sasvim precizno i bolno istinito, anga ovano pripoveda o karakteru i mentalitetu svojih sunarodnika, kao i o savremenom kako ga narator odr uje licemernom odnosu Evrope prema ovom prostoru i njegovim ljudima.

  • [PDF] Download ✓ Vok on! - Manifest razdraganog pesimizma | by ↠ Uglješa Šajtinac
   482 Uglješa Šajtinac
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Vok on! - Manifest razdraganog pesimizma | by ↠ Uglješa Šajtinac
   Posted by:Uglješa Šajtinac
   Published :2018-07-27T01:36:40+00:00

  One thought on “Vok on! - Manifest razdraganog pesimizma”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *