Vok on! - Manifest razdraganog pesimizma

Vok on Manifest razdraganog pesimizma U tematsku osnovu romana Vok on polo ena je mozai no razvijena moderna pri a o savremenom susretu i kulturolo ko istorijskom odnosu ovog dela Balkana i Evrope Odnosno o iskustvu junaka naratora koji

 • Title: Vok on! - Manifest razdraganog pesimizma
 • Author: Uglješa Šajtinac
 • ISBN: 9788633126557
 • Page: 382
 • Format: Paperback
 • U tematsku osnovu romana Vok on polo ena je mozai no razvijena moderna pri a o savremenom susretu i kulturolo ko istorijskom odnosu ovog dela Balkana i Evrope Odnosno, o iskustvu junaka naratora koji se iz Evrope, odnosno Velike Britanije, vozom vra a u vojvo ansku ravnicu i banatski zavi aj.Okolnost da putuje, odnosno prelazi iz jednog prostora u drugi, junaku ovog fragU tematsku osnovu romana Vok on polo ena je mozai no razvijena moderna pri a o savremenom susretu i kulturolo ko istorijskom odnosu ovog dela Balkana i Evrope Odnosno, o iskustvu junaka naratora koji se iz Evrope, odnosno Velike Britanije, vozom vra a u vojvo ansku ravnicu i banatski zavi aj.Okolnost da putuje, odnosno prelazi iz jednog prostora u drugi, junaku ovog fragmentarnog romana bez striktno odre enog narativnog sedi ta, omogu ila je da esto menja perspektivu iz koje saop tava vi eno i do ivljeno kao i da se, asocijativno i ma tovito, sasvim slobodno kre e du vremenske ose pripovedanja Tako se i njegovo narativno oblikovanje konstitui e kao ambiciozno slo eno pripovedanje o impresijama i uvidima jednog mla eg predstavnika jo jedne izgubljene generacije koji kroz alkoholnu izmaglicu, humorno i gorko ironi no, no sasvim precizno i bolno istinito, anga ovano pripoveda o karakteru i mentalitetu svojih sunarodnika, kao i o savremenom kako ga narator odr uje licemernom odnosu Evrope prema ovom prostoru i njegovim ljudima.

  • Best Read [Uglješa Šajtinac] ↠ Vok on! - Manifest razdraganog pesimizma || [Christian Book] PDF ↠
   382 Uglješa Šajtinac
  • thumbnail Title: Best Read [Uglješa Šajtinac] ↠ Vok on! - Manifest razdraganog pesimizma || [Christian Book] PDF ↠
   Posted by:Uglješa Šajtinac
   Published :2019-02-27T13:21:57+00:00

  One thought on “Vok on! - Manifest razdraganog pesimizma”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *