Sala. 10 Kipro poetų

Sala Kipro poet ios rinktin s eil ra iuose atsispindi dviej kult rini Kipro bendruomeni graik ir turk poetinis jausmingumas Salos tikrov joje vyk pastar j de imtme i karai kolonijini laik palikimas ir nesiliaujan

 • Title: Sala. 10 Kipro poetų
 • Author: Mehmet Yaşın Niki Marangou Alev Adil Giur Genč Andriana Jerodiakonu Linos Joanidis Giorgos Moleskis Lisandros Pitaras
 • ISBN: 9955230169
 • Page: 246
 • Format: Paperback
 • ios rinktin s eil ra iuose atsispindi dviej kult rini Kipro bendruomeni graik ir turk poetinis jausmingumas Salos tikrov , joje vyk pastar j de imtme i karai, kolonijini laik palikimas ir nesiliaujan ios noring kaimyn intervencijos ne vieno kiprie io irdyje ir s mon je kurdino svetim al Padalytoje Kipro saloje tokia savijauta siejasi ne vien su i ios rinktin s eil ra iuose atsispindi dviej kult rini Kipro bendruomeni graik ir turk poetinis jausmingumas Salos tikrov , joje vyk pastar j de imtme i karai, kolonijini laik palikimas ir nesiliaujan ios noring kaimyn intervencijos ne vieno kiprie io irdyje ir s mon je kurdino svetim al Padalytoje Kipro saloje tokia savijauta siejasi ne vien su iuolaikiniais globaliniais vykiais, bet ir su skaud ia drama savo pa i t vyn je Atrodo, jog svetim alio jausm kiekviena Kipro bendruomen i gyvena skirtingai, ta iau poetin s kalbos erdv je atsiveria stebinantis j pana umas abi bendruomen s tarsi asimiliuojasi, papildydamos viena kit i poet eil ra iuose gyvuos j vaikyst s pasakos su antikos mit veik jais, did iavimasis devyni t kstantme i istorija ir civilizacija Ta iau neapr piamas istorinis paveldas poetin je s mon je yra spaud s ir apmaud , sutrikim bei nuoskaud u tai, kas istori kai nesugr inama, ne manoma ir nepakeliamai sunku Tod l iuolaikiniai Kipro poetai kalba apie susvetim jim ne tik savo t vyn s, bet ir istorijos at vilgiu.

  • Unlimited [Horror Book] ↠ Sala. 10 Kipro poetų - by Mehmet Yaşın Niki Marangou Alev Adil Giur Genč Andriana Jerodiakonu Linos Joanidis Giorgos Moleskis Lisandros Pitaras ↠
   246 Mehmet Yaşın Niki Marangou Alev Adil Giur Genč Andriana Jerodiakonu Linos Joanidis Giorgos Moleskis Lisandros Pitaras
  • thumbnail Title: Unlimited [Horror Book] ↠ Sala. 10 Kipro poetų - by Mehmet Yaşın Niki Marangou Alev Adil Giur Genč Andriana Jerodiakonu Linos Joanidis Giorgos Moleskis Lisandros Pitaras ↠
   Posted by:Mehmet Yaşın Niki Marangou Alev Adil Giur Genč Andriana Jerodiakonu Linos Joanidis Giorgos Moleskis Lisandros Pitaras
   Published :2019-01-16T14:43:51+00:00

  One thought on “Sala. 10 Kipro poetų”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *