Sala. 10 Kipro poetų

Sala Kipro poet ios rinktin s eil ra iuose atsispindi dviej kult rini Kipro bendruomeni graik ir turk poetinis jausmingumas Salos tikrov joje vyk pastar j de imtme i karai kolonijini laik palikimas ir nesiliaujan

 • Title: Sala. 10 Kipro poetų
 • Author: Mehmet Yaşın Niki Marangou Alev Adil Giur Genč Andriana Jerodiakonu Linos Joanidis Giorgos Moleskis Lisandros Pitaras
 • ISBN: 9955230169
 • Page: 240
 • Format: Paperback
 • ios rinktin s eil ra iuose atsispindi dviej kult rini Kipro bendruomeni graik ir turk poetinis jausmingumas Salos tikrov , joje vyk pastar j de imtme i karai, kolonijini laik palikimas ir nesiliaujan ios noring kaimyn intervencijos ne vieno kiprie io irdyje ir s mon je kurdino svetim al Padalytoje Kipro saloje tokia savijauta siejasi ne vien su i ios rinktin s eil ra iuose atsispindi dviej kult rini Kipro bendruomeni graik ir turk poetinis jausmingumas Salos tikrov , joje vyk pastar j de imtme i karai, kolonijini laik palikimas ir nesiliaujan ios noring kaimyn intervencijos ne vieno kiprie io irdyje ir s mon je kurdino svetim al Padalytoje Kipro saloje tokia savijauta siejasi ne vien su iuolaikiniais globaliniais vykiais, bet ir su skaud ia drama savo pa i t vyn je Atrodo, jog svetim alio jausm kiekviena Kipro bendruomen i gyvena skirtingai, ta iau poetin s kalbos erdv je atsiveria stebinantis j pana umas abi bendruomen s tarsi asimiliuojasi, papildydamos viena kit i poet eil ra iuose gyvuos j vaikyst s pasakos su antikos mit veik jais, did iavimasis devyni t kstantme i istorija ir civilizacija Ta iau neapr piamas istorinis paveldas poetin je s mon je yra spaud s ir apmaud , sutrikim bei nuoskaud u tai, kas istori kai nesugr inama, ne manoma ir nepakeliamai sunku Tod l iuolaikiniai Kipro poetai kalba apie susvetim jim ne tik savo t vyn s, bet ir istorijos at vilgiu.

  • [PDF] Download ✓ Sala. 10 Kipro poetų | by ☆ Mehmet Yaşın Niki Marangou Alev Adil Giur Genč Andriana Jerodiakonu Linos Joanidis Giorgos Moleskis Lisandros Pitaras
   240 Mehmet Yaşın Niki Marangou Alev Adil Giur Genč Andriana Jerodiakonu Linos Joanidis Giorgos Moleskis Lisandros Pitaras
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Sala. 10 Kipro poetų | by ☆ Mehmet Yaşın Niki Marangou Alev Adil Giur Genč Andriana Jerodiakonu Linos Joanidis Giorgos Moleskis Lisandros Pitaras
   Posted by:Mehmet Yaşın Niki Marangou Alev Adil Giur Genč Andriana Jerodiakonu Linos Joanidis Giorgos Moleskis Lisandros Pitaras
   Published :2018-02-21T11:07:39+00:00

  One thought on “Sala. 10 Kipro poetų”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *